banner kerst

Kerst en nieuwjaarsgedichten

Liefste Oma & Opa

Het is vandaag opnieuw Nieuwjaar.
Nieuwjaar dat is waar het in deze periode om gaat.
Gaat het over vrede, samenzijn en geluk.
Geluk dat wens ik iedereen toe. Een toeverlaat ergens heen.
Heen en weer gaan over de zeeën en wolken.
Wolken in harmonie met een warme zonnegloed.
Een zonnegloed om van te genieten.
Genieten, ja, want dat is wat we zullen doen, elke dag van het nieuwe jaar.
Irena Ghijselings.

Tijd is adem en hartslag,
eigen ritme van bestaan
tussen dauwdrop en avondrood. Tijd is het subjectieve meten
van de groei van populieren
en de cyclus van de maan.
Tijd is het spinrag in de herfst en het wolkenspel in april.
Tijd is het ritme van de duinen
en de golfslag van de zee,
het is de ronding van de steen
op de bedding van de beek.
Tijd is zijn en worden, van het Woord in het begin
tot de altijd Zijnde.

Jeanne Leniere

Een jaartal: vier cijfers op een rij,
waarvan er eentje anders wordt
dan op vandaag,
één tel slechts van zes naar zeven
en niets daartussen,
wonder van de tijd.
Een jaartal: méér dan cijfers
op een rij,
tijd gemeten en verdeeld,
maanden, dagen, uren …
eigenzinnig ritme
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Een jaartal: méér dan tijd alleen,
leven en leven delen
in diep vertrouwen,
met onverzettelijke hoop
en solidaire liefde,
zoals het ons is voorgeleefd.
Jeanne Leniere

Nieuwjaarswens!
Moge twee-duizend-en-acht
u geven wat u verwacht!
Brood voor elke dag,
en elke dag een lach.
Vriendschap, echt gemeend.
U van verdriet gespeend.
Goed gezond te zijn,
goed gewapend tegen pijn.
Tevredenheid alom,
en weer recht wat krom.
Lentefris genoegen
en genot bij al uw zwoegen.
Fijne mensen op uw weg
en gespaard van te veel pech.
Zomerzon genoeg
en plezier van 's morgens vroeg.
Alle dagen met een strikje rond;
en ied're morgenstond gezond!
Yvette uit Kuurne

Eindejaar
't Eind van 't jaar is nu weer daar,
kalkoenen liggen klaar,
garnalen worden gepeld en feesttaarten besteld... Champagne staat al koel te wezen,
boodschappenlijstjes voorgelezen,
tafels rijkelijk getooid met servetten goudelijk geplooid... Koelkasten die puilen uit,
met veel drank, en exotisch fruit oesters worden 'dra vergaard;
er is geen eurootje dat men spaart...
We wensen u veel vriend'lijkheid en grote apetijt;
en houden beste wensen klaar voor straks in 't Nieuwe jaar.Yvette uit Kuurne

Kerst-tijd...
Kerstmannen klimmen
op gevels en muren;
willen ze bij alle buren gewoon naar binnen eens gluren?
Huizen zo prachtig versierd;
geen pompoen die 't decor nu ontsiert. ..
Bomen en kaarsen, taferelen van groen, wit en rood,
sleden en herten in 't klein en in 't groot. ..
in kamers en tuinen schitterend licht;
nu nog een glimlach op ieders gezicht. ..
Warmte in de harten van groot en van klein;
dat het voor ieder een prettige kerst-tijd mag Zijn!......Yvette uit Kuurne   

De Wijzen uit het Oosten...
Ze zagen het aan De Ster en ze kwamen van heel vèr een Koning! moest er zijn geboren maar waar, ze zouden, het weldra horen. In Jeruzalem aangekomen hadden ze nog niets van Hem vernomen tot ze bij Herodes kwamen die riep de schriftgeleerden te samen In Bethlehem te Judea geboren uit de maagd Maria omdat die schriftgeleerden, de Bijbel onderzochten en het zo, aan Herodes vertellen mochten. Herodes liet de wijzen tot zich komen en zei: in Bethlehem ,zoals ik hoorde van de vromen daar moet de Koning der joden zijn geboren en als jullie Hem gevonden hebben, laat het mij ook horen. Toen reisden zij weer door en de Ster, die ging hun voor zodat zij het Kindeken vonden in doeken gewonden… en hebben Het aanbeden al is dit lang geleden ook nu mogen wij, tot Jezus gaan want nog steeds!, neemt hij zondaars aan. Ze gaven Hem ook geschenken hierbij kun je aan goud, en mirre denken toen dit bezoek, ten einde was gekomen kregen ze, een Goddelijk gezicht in hun dromen. Dat ze niet naar Herodes mochten, zoals u weet want die was niet blij, maar bracht slechts leed langs een andere weg keerden zij, naar hun land weer weder en dachten aan Jezus, zo liefdevol en teder…. http://blog.seniorennet.be/teunis/


Gratis Dictum (een blote bewering)
Wit, Vreugde, Vrede en nieuw Leven;
Wit; verlangen naar koude, vorst en sneeuw, hunkerend naar ontbering van lichaam en ziel.
Vreugde; verblijdt, verblindt door jaarlijks herhalen,
wetende gebukt onder zorgen van alle dag.
Vrede; innerlijke rust gevolgd door vergeving, horend en lezend van leed en strijd.
Leven; versmolten ontstaan uit liefde en menselijk genot,
aststaande beleving bedrukt door de lijdende ik. Kerst;-feest of is het–mis, gewenst door ons geloof,
laat het voor ons een Zalig Kerstfeest zijn. Verlos ons een tel van het kwade, maak van ons even de vrucht van uw schoot. Om vervolgens consumptief voldaan, te vervallen in onze aloude blote bewering;
Grijs, Verdriet, Strijd en de Dood.
Amen (het zij zo)
harrie louwhoff


http://blog.seniorennet.be/teunis/ Meer gedichten op www.gedichtenstad.nl/Kerst-Gedichten.html:

Kerstmis....
De donkerste weken, mistig en grauw; herinnering aan 't Kindje in kribbe en kou ...
Te midden van alles, cadeautjes geteld; lagen ooit herders bij nacht in het veld ...
"Daar hoorden ze d' engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar" ... Vergeten we niet al d' échte dingen, in veel te veel luxe deze' tijd van het jaar?
We wensen u dagen, geborgen en goed, tevreden-zijn en goed te wezen; dat elk mensenkind dat u ontmoet, warmte in uw ogen mag lezen.
We wensen u rust toe, geborgenheid zacht, ontroering door knapenstemmen gebracht.
We wensen u allen, van goede wil,
een Kerstnacht als vroeger,
Heilig en Stil.

Yvette uit Kuurne
betoverend veelzijdig

Alleen met Kerst….
Het is weer bijna kerstfeest
wat gezellig zegt menigeen
maar.. jij bent weer alleen al jaren is dit nu zo geweest.
De uren kruipen langzaam voort
de klok die slaat z’n slagen
voor jou zijn dit van die don’kre dagen vandaag was er voor jou geen enkel woord
Visites zijn er niet geweest
eenzaam zit je aan tafel te eten
door menigeen ben je vergeten
slechts eên kaart, die je nog maar eens leest.
Je denkt terug aan het verleden
dat het toen heel anders ging
maar ook dat is slecht herinnering
somber ben je moegestreden.
Zullen wij hier eens aan denken
en dat het niet bij denken bleef
maar ook die ander wat aandacht geeft het doet zo goed, wat liefde te schenken.
Wat wij gedenken, is toch vrede?
en van het Kind op aard geboren kwam voor een wereld, in schuld verloren denk aan je naaste, dit is een bede..
Dit geld voor jou, maar ook voor mij breng in iemands leven wat zonneschijn ‘t is maar een gebaar, de moeite klein en toch maakt het die ander zo blij..Zo aan het einde van dit stuk wil ik u, jou en alle mensen gezegende kerstdagen wensen en voor het nieuwe jaar heel veel geluk…….